Máy bơm trục đứng Pentax Bơm ly tâm trục đứng Ebara Máy bơm trục đứng

Máy bơm trục đứng Pentax

Áp lực lớn - Hiệu xuất cao

Bơm ly tâm trục đứng Ebara

Ebara Pump - Vertical Multistage Centrifugal Electric Pumps

Máy bơm trục đứng